Thông báo về việc tham gia cuộc thi 60 năm tìm hiểu biên giới và Bộ đội Biên phòng

Ngày đăng: Thứ bảy - 13/10/2018 10:07
Đoàn viên thanh niên nhà trường tham gia cuộc thi 60 năm tìm hiểu biên giới và Bộ đội Biên phòng truy cập vào đường link sau đây: http://tinhdoanqnam.vn/tracnghiem/
Bình luận ngay