Kế hoạch tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị (sửa đổi) của Đoàn năm học 2018 -2019; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày đăng: Thứ sáu - 03/05/2019 09:56
Bình luận ngay