Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cuộc đời, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh – Hành trình theo chân Bác”

Ngày đăng: Thứ năm - 29/04/2021 15:13
/uploads/news/2021_04/ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-viet-tim-hieu-than-the-su-nghiep-hcm.doc


/uploads/news/2021_04/the-le-cuoc-thi.doc


/uploads/news/2021_04/dap-an-thi-tim-hieu-tt-hcm_1.doc

Bình luận ngay