Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Ngày đăng: Thứ ba - 28/04/2020 10:36
Bình luận ngay