Kế hoạch Tổ chức ngày hội HSSV kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày đăng: Thứ sáu - 19/10/2018 08:04
ĐOÀN TRƯỜNG CĐ. KT-KT Q. NAM                                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  BCH LIÊN CHI ĐOÀN KỸ THUẬT
                         ***
                           Số: 02 /KH - ĐTN                                    Quảng Nam, ngày 14  tháng 9 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày hội học sinh - sinh viên Liên chi Kỹ thuật kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018) và chào mừng năm học mới 2018 - 2019
(Ban hành kèm theo Kế hoạch này là Thể lệ cuộc thi)
 
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam năm 2018; chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên của Liên chi đoàn Kỹ thuật năm 2018, BCH Liên chi đoàn Kỹ xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội học sinh - sinh viên Liên chi Kỹ thuật nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018) với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Khơi dậy đạo lí “Tôn sư trọng đạo” trong học sinh -  sinh viên, đồng thời bồi dưỡng lòng tự hào, lòng yêu ngành, yêu nghề cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, động viên, khích lệ đội ngũ nhà giáo thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.
- Chào mừng năm học mới  và chào đón tân sinh viên 2018 – 2019.
- Tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ giao lưu giữa các chi đoàn trực thuộc Liên chi đoàn Kỹ thuật.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Liên chi đoàn với chi đoàn giáo viên Kỹ thuật và các chi đoàn học sinh – sinh viên.
- Thu hút đông đảo học sinh sinh viên tham gia.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian tổ chức lễ bốc thăm: 16h45’ ngày 02/11/2018 tại phòng B1. Đăng ký tham gia chậm nhất đến ngày 25/10/2018.
- Thời gian thi chính thức: Từ 7h00 đến 17h ngày 08 tháng 11 năm 2018 (thứ 5).
- Địa điểm: Sân bóng chuyền. 
Khai mạc vào lúc 6h30 ngày 08/11/2018
III. NỘI DUNG
Gồm 3 phần thi:
1. Phần thứ nhất: Trò chơi (gồm 4 trò chơi).
2. Phần thứ hai: Nấu ăn. Chủ đề: “Bữa trưa mời thầy”
3. Phần thứ ba: Hóa trang với chủ đề “Môi trường”
IV. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Cơ cấu 20 đội thi được chọn từ tất cả các chi đoàn trong Liên chi. Mỗi đội tối đa 20 thành viên cho tất cả 3 nội dung thi, mỗi nội dung thi đều có quy định cụ thể số lượng nam và nữ tham gia, chính vì vậy các đội phải chọn số lượng nam và nữ phù hợp để tham gia đầy đủ tất cả các nội dung. Các chi đoàn có số lượng đoàn viên ít hoặc không đảm bảo số lượng nam nữ có thể ghép với các chi đoàn bạn (các đội không đủ số lượng đoàn viên nữ có thể mời các đoàn viên nữ trong nhà trường). Các đội chơi phải nộp danh sách cho BTC tại lễ bốc thăm: danh sách gồm đội trưởng, đội phó và các thành viên còn lại (riêng đội trưởng và đội phó phải ghi rõ số điện thoại và địa chỉ email).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Liên chi đoàn Kỹ thuật
- BCH Liên chi chịu trách nhiệm thành lập BTC ngày hội, thành lập ban giám khảo, chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết khác.
- Họp triển khai đến BCH các chi đoàn.
- Báo cáo hoạt động đến đoàn trường.
3. Đối với giáo viên chủ nhiệm
Liên chi kính đề nghị các GVCN các lớp hợp tác, hỗ trợ, cụ thể như sau:
- Triển khai kế hoạch và thể lệ cuộc thi đến các chi đoàn
- Đôn đốc, kiểm tra sự chuẩn bị, tình hình tập luyện của các đội dự thi.
- Tham gia cổ vũ trong ngày cuộc thi diễn ra.
4. Đối với các chi đoàn
- BCH triển khai thể lệ cuộc thi, lựa chọn đội hình tham gia, mời các thành viên của chi đoàn khác nếu không đủ số lượng hoặc không đảm bảo số lượng nam, nữ tham gia.
- Tích cực tập luyện và tham gia cuộc thi hiệu quả.
V. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC
- Đ/c Trần Huy Cường - BT Liên chi: Trưởng ban tổ chức
- Đ/c Lâm Hoàng Linh - P. BT Liên chi: Phó ban trực
- Đ/c Phan Hoài Nhân      - UVBCH Liên chi: Phó ban
- Đ/c Võ Thị Thanh Huyền - Giảng viên: Thành viên.
Cùng tất cả đồng chí trong BCH liên chi đoàn Kỹ thuật: Thành viên.
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Các đội thi các nội dung 1 lượt tính điểm, khi kết thúc tất cả các nội dung thi, đội nào nhiều điểm nhất sẽ dành giải thưởng cao nhất. 
- Cơ cấu giải thưởng: 
+ Nhất toàn đoàn (1 giải) 
+ Nhì toàn đoàn   (1 giải) 
+ Ba toàn đoàn     (1 giải) 
+ Giả khuyến khích (3 giải)
+ Giải dành cho cổ động viên tiêu biểu (1 giải)
2. Kỷ luật:
    Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả của đội dự thi nếu vi phạm một trong các trường hợp sau đây:
    - Có hành vi thiếu văn hóa trong thi đấu.
  - Gian lận về vận động viên.
    - Không chấp hành đúng quy định của Ban Tổ chức, Thể lệ cuộc thi và quyết định của tổ trọng tài khi tham gia cuộc thi.
VII. DỰ TRÙ KINH PHÍ: (Có bảng dự trù kèm theo)
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội học sinh - sinh viên Liên chi Kỹ thuật nhân kỷ niệ 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018). Đề nghị các chi đoàn nghiêm túc thực hiện.
TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG                                                                            TM. BCH LIÊN CHI ĐOÀN KỸ THUẬT
           BÍ THƯ                                                                                                                 BÍ THƯ


           (Đã  ký)                                                                                                                 (Đã  ký)

 

           Hồ Kỳ Thọ                                                                                                    Trần Huy Cường
 
Nơi nhận:                 
- Chi bộ Nông nghiệp;
- Chi bộ CNKT;
- Đoàn trường; 
- Khoa Nông nghiệp; 
- Khoa CNKT;
- Liên chi Kỹ thuật
- Các Chi đoàn trực thuộc 
- Website trường;
- Lưu: VP Khoa, LCĐ.

  ĐOÀN TRƯỜNG CĐ. KT-KT Q. NAM      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
     BCH LIÊN CHI KỸ THUẬT
                                 ***                                                                                                  
 
                                                                     THỂ LỆ
 
Tổ chức Ngày hội học sinh - sinh viên Liên chi Kỹ thuật kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018)
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 02 /KH- ĐTN  ngày 12  tháng 9  năm 2018)
 
   
Điều 1. Tên chủ đề: Tổ chức Ngày hội học sinh - sinh viên Liên chi Kỹ thuật kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018)”
Điều 2. Đối tượng tham gia
1. Đối tượng dự thi
a. Đoàn viên thanh niên thuộc liên chi Kỹ thuật. Trường hợp các chi đoàn không đủ số lượng đoàn viên nữ dự thi theo quy định thì có thể mời đoàn viên thuộc các chi đoàn khác trong nhà trường.
b. Mỗi đội sẽ có tên gọi bằng số thứ tự (thông qua bốc thăm), số lượng không quá 20 thành viên (cho cả 3 nội dung: trò chơi, nấu ăn và hóa trang); cử 1 người đội trưởng, 1 người làm đội phó.
c. Các nội dung thi đều quy định rõ số lượng nam, nữ nên các đội tự bố trí số lượng nam, nữ sao cho đảm bảo tham gia đầy đủ các nội dung thi.
d. Thành viên đội dự thi phải mặc trang phục áo đoàn.
2. Đối tượng cổ động viên
a. Tất cả các thành viên còn lại trong chi đoàn của đội dự thi.
b. Yêu cầu mỗi đội phải cử ít nhất 05 thành viên lập thành “Nhóm cổ động viên tiêu biểu” có băng đeo, khẩu hiệu, băng rôn,…
c. Không khuyến khích cổ động viên mặc áo đoàn (để phân biệt với thành phần dự thi).
d. Nghiêm cấm mọi hình thức cổ động bằng lời nói, hành vi thiếu văn hóa, mất trật tự,  mang tính kích động hoặc gây ức chế cho đội bạn khi thi đấu.
Điều 3. Thời gian và địa điểm
a. Thời gian tổ chức lễ bốc thăm: 16h45’ ngày 02/11/2018 tại phòng B1. Các đội đăng ký tham gia chậm nhất đến ngày 25/10/2018.
b. Thời gian thi chính thức: Từ 7h00 đến 17h ngày 08 tháng 11 năm 2018 (thứ 5).
c. Địa điểm: Sân bóng chuyền.
Khai mạc vào lúc 7h00 ngày 08/11/2018. Các đội phải có mặt trước giờ khai mạc 15 phút để ổn định vị trí, làm lễ khai mạc và chuẩn bị tham gia thi đấu.
Điều 4. Ban chấm điểm
a. Ban chấm điểm BTC thành lập làm việc theo chế độ tập thể và có quyết định cao nhất đối với mọi vấn đề liên quan đến việc chấm điểm của các đội trong mỗi lượt thi.
b. Ban chấm điểm gồm có:
- Ban giám khảo (5 thành viên)
- Tổ trọng tài (10 thành viên)
Điều 5. Người dẫn chương trình và tổ thư ký
a. Người dẫn chương trình gồm 1 thành viên (MC) là người do BTC cử ra để điều hành các thành thi trong suốt hội thi.
b. Tổ thư ký gồm 2 thành viên do BTC cử ra để làm nhiệm vụ ghi nhận hoạt động của hội thi và đảm nhiệm việc tổng kết điểm.
Điều 6. Hình thức thi
Gồm 3 phần thi:
1. Phần thứ nhất: Trò chơi (gồm 3 trò chơi) quy định tại điều 7, 8, 9.
2. Phần thứ hai: Nấu ăn (Chủ đề: “Bữa trưa mời thầy”) quy định tại điều 10.
3. Phần thứ ba: Hóa trang (Chủ đề: Môi trường) quy định tại điều 11.
Điều 7. Trò chơi “Đường đua chóng mặt”
1. Thành phần đội chơi: 6 nam, 5 nữ.
2. Cách chơi: Một nam ngồi tại vạch đích theo tư thế ngồi trên gót. Mười thành viên còn lại bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, xếp hàng tại vạch xuất phát và lần lượt thực hiện như sau: Từ vạch xuất phát chạy theo đúng làn đường quy định đến vạch đích; sau đó cụng đầu vào bạn nam đang ngồi trên gót tại đích và quay tròn 10 vòng (tức là lấy đầu làm tâm và di chuyển thân người ra xung quang 10 vòng; BTC sẽ bố trí trọng tài để đếm số vòng quay); sau khi quay xong 10 vòng thì chạy thật nhanh về lại vạch xuất phát (không cần chạy đúng làn đường); người thứ hai có thể xuất phát để thực hiện giống người thứ nhất khi người thứ nhất chạy về chạm vạch xuất phát. Cứ như thế thực hiện đến thành viên cuối cùng, lưu ý: thành viên cuối cùng khi quay xong không chạy về lại vạch xuất phát mà chạy đến điểm tập kết. Đội nào tập kết sớm hơn sẽ có điểm cao hơn.
3. Quy định
- Trò này chơi 2 lượt, mỗi lượt 10 đội.
- Vạch xuất phát cách vạch đích 20m.
- Không bắt buộc nam và nữ phải xuất phát xen kẽ nhau.
- Trường hợp vi phạm quy sẽ bị loại khỏi cuộc chơi:
+ Người trước chưa quay xong 10 vòng thì người tiếp theo đã xuất phát.
+ Quay không đủ 10 vòng.
+ Đầu của người quay cách đầu người ngồi trên gót quá 20 cm.
+ Người trước chưa chạy về lại vạch xuất phát thì người tiếp theo đã xuất phát.
4. Cơ cấu điểm: Về nhất: 20 điểm, Về nhì: 17 điểm, Về ba: 14 điểm, Về tư: 11 điểm, Về năm: 8 điểm, Về sáu: 5 điểm, Về bảy:       3 điểm, Ba đội còn lại: 0 điểm.
Điều 8. Trò chơi “Chuyền nước”
1. Thành phần đội chơi: 3 nam, 2 nữ.
2. Cách chơi: Toàn đội 5 người (mỗi người ngậm 1 cái ly) đứng rải xen kẽ nam nữ từ vạch đích đến vạch xuất phát, mỗi người cách nhau 4m. Người đầu tiên (người đứng gần vạch xuất phát nhất) múc nước trong thau (thau nước đặt tại vạch xuất phát) sau đó di chuyển và đổ nước vào ly của người bên cạnh, cứ thế cho đến người cuối cùng, người cuối cùng có nhiệm vụ đổ nước vào chai được đặt ở vạch đích. Sau khi đổ đầy chai, thành viên có nhiệm vụ đổ nước vào chai ngay lập tức chạy đến điểm tập kết. Đội nào tập kết sớm hơn sẽ có điểm cao hơn.
3. Quy định
- Trò này chơi 2 lượt, mỗi lượt 10 đội.
- Trường hợp phạm quy sẽ bị loại khỏi cuộc chơi:
+ Dùng tay hỗ trợ quá trình chuyền nước, lưu ý người cuối cùng khi đổ nước vào chai cũng tuyệt đối không được dùng tay để giữ chai.
4. Cơ cấu điểm: Về nhất: 20 điểm, Về nhì: 17 điểm, Về ba: 14 điểm, Về tư: 11 điểm, Về năm: 8 điểm, Về sáu: 5 điểm, Về bảy:       3 điểm, Ba đội còn lại: 0 điểm.
Điều 9. Trò chơi “Nhanh lên anh”
1. Thành phần đội chơi: 1 nam, 1 nữ.
2. Cách chơi: Bạn nam mặc áo 3 lỗ (không được cởi trần) và mặc quần đùi lái xe đạp chở bạn nữ ngồi sau, bạn nữ cầm 1 áo sơ mi có nút cài, 1 quần tây dài có dây kéo, 1 thắt lưng. Mục tiêu là mặc áo quần (nhớ phải bỏ áo vào trong quần cho lịch sự và không quên kéo khóa quần và đeo thắt lưng). Khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu đến khi mặc xong xe luôn chạy, cả nam và nữ không được chạm chân xuống đất (số lần được chống chân không quá 2 lần).
Sau khi hoàn thành, phải lái xe về lại vạch đích. Sau khi xe vượt qua vạch đích, bạn nam rời khỏi xe và chạy thật nhanh về điểm tập kết. Đội nào tập kết sớm hơn sẽ có điểm cao hơn.
3. Quy định
- Trò này các đội chơi 2 lượt, mỗi lượt 10 đội.
- Các đội chơi không cần đi đúng làn đường, đội nào lái xe va vào đội khác sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, đội bị va chạm có thể tiếp tục cuộc chơi và xem như không phạm quy.
- Trường hợp phạm quy sẽ bị loại khỏi cuộc chơi: Chống chân quá 2 lần.
4. Cơ cấu điểm: Về nhất: 20 điểm, Về nhì: 17 điểm, Về ba: 14 điểm, Về tư: 11 điểm, Về năm: 8 điểm, Về sáu: 5 điểm, Về bảy:       3 điểm, Ba đội còn lại: 0 điểm.
Điều 10. Thi nấu ăn
1. Đội dự thi gồm 3 người (phải có ít nhất 1 bạn nam), các đội tự chuẩn bị tất cả các vật dụng cần thiết, gồm có thực phẩm và các vật dụng khác.
2. Chủ đề: “Bữa trưa mời thầy”
Các đội thi nấu 1 bữa cơm trưa gồm các món dành cho 4 người ăn.
3. Quy định:
a. Số lượng món ăn không giới hạn.
b. Các món ăn dự thi được sơ chế trước (Nhặt, rửa, …) nhưng các thao tác: thái, ướp gia vị, chế biến,… phải thực hiện tại hội thi để Ban Giám khảo quan sát được.
c. Món ăn đạm bạc nhưng ấm cúng, phù hợp với sinh viên, có ý nghĩa rõ ràng (đặc sản quê em, truyền thống dân tộc,….)
d. Yêu cầu các món ăn ngon, trình bày thẩm mỹ, hợp vệ sinh, tiết kiệm, trang phục đẹp, thuyết trình hay và thể hiện sự sáng tạo, độc đáo.
4. Thời gian phần thi: 60 phút (không kể thời gian chuẩn bị)
5. Cơ cấu điểm: Tổng điểm: 100 điểm. Trong đó:
a. Ý nghĩa: 30 điểm.
b. Hình thức: 30 điểm
c. Thuyết trình: 20 điểm (không quá 3 phút)
d. Chấp hành thể lệ hội thi (tập trung đúng giờ, dọn vệ sinh khi nấu xong): 10 điểm
e. Trang phục đẹp: 10 điểm.
Điều 11. Thi hóa trang
1. Thành phần đội chơi: 1 cặp đôi nam, nữ trình diễn trên sân khấu, thành viên thứ 3 đứng sau sân khấu đọc thuyết minh.
2. Hình thức: Trình diễn kết hợp với thuyết minh
- Về trình diễn: Mỗi đội sau khi được gọi tên sẽ bước ra sân khấu để trình diễn trong vòng 3 phút, cách trình diễn do mỗi đội tự xây dựng, trong thời gian trình diễn thì thành viên thứ 3 đọc thuyết minh.
- Về thuyết minh: Nội dung thuyết minh phải đảm bảo các nội dung sau: bản thiết kế có chủ đề được thể hiện bằng 1 tên gọi rõ ràng (trang phục của nam và nữ phải hài hòa nhau và đồng nhất với chủ đề mà đội đưa ra), nêu rõ chất liệu sử dụng, có tính thẩm mỹ, tính ứng dụng vào thực tế, có tính thân thiện với môi trường của vật liệu sử dụng, có ý nghĩa cổ động nhằm giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải.
Lưu ý: Ban giám khảo sẽ chấm điểm cao đối với các bài thuyết trình vừa đảm bảo nội dung nêu ở trên, vừa có tính hài hước, hóm hỉnh, gây cười.
3. Quy định
Trò này các đội chơi 1 lượt hết tất cả các đội, sau khi tất cả các đội dự thi xong, tất cả các cặp đôi cùng lên sân khấu theo thứ tự đọc tên để khán giả có thể quan sát tất cả các đội cùng một lúc.
4. Cơ cấu điểm: Tổng điểm: 50 điểm
- Phong cách trình diễn: 20 điểm
- Thuyết trình:
+ Hay, đầy đủ nội dung, ý nghĩa: 10 điểm
+ Hóm hỉnh, di dỏm, gây cười: 20 điểm
Điều 12. Những quy định khác
1. Mọi vấn đề phát sinh (nếu có) phải được các bộ phận có liên quan báo cáo cho trưởng BTC hội thi để kịp thời giải quyết.
2. Các chi đoàn tiến hành đăng ký danh sách đội dự thi (theo mẫu) để tham gia tất cá các nội dung thi. Có thể đăng ký qua email hoặc bản giấy tại:
Thầy Phan Hoài Nhân (0986225966/mrhoainhan@gmail.com)
Thầy Lâm Hoàng Linh (0932567676/hoanglinh@ckq.edu.vn)
                                                                                                      BAN TỔ CHỨC HỘI THI
                                                                                                           TRƯỞNG BAN
                                                                                                                (Đã ký)
 
                                                                                                        Trần Huy Cường


ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KT – KT Q. NAM     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
      LIÊN CHI ĐOÀN KỸ THUẬT
                                 ***
 
                                                                                                                           MẪU ĐĂNG KÝ
                                                                                              DANH SÁCH THAM GIA NGÀY HỘI HỌC SINH  SINH VIÊN 2018
                                                                                                                          CHI ĐOÀN:…………………………………
 
TT HỌ TÊN SĐT Chi đoàn
1 ……………………….(đội trưởng)    
2 ……………………… (đội phó)    
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
 
 
                                                                                                                                                           ĐỘI TRƯỞNG
                                                                                                                                                         (Ký và ghi họ tên)
 

Ghi chú:    
- Mỗi đội đăng kí tối đa 20 VĐV, đăng ký cho 1 trong 2 đồng chí:
Thầy Phan Hoài Nhân (0986225966/mrhoainhan@gmail.com)
Thầy Lâm Hoàng Linh (0932567676/hoanglinh@ckq.edu.vn)
(Hạn chót 16h00 ngày 25/10/2018)
- Thời gian: Khai mạc 7h00 ngày 08/11/2018
- Mọi thắc mắc (điều lệ, trang phục) liên hệ trực tiếp thầy Trần Huy Cường – Bí Thư Liên chi đoàn Kỹ thuật: ĐT: 0905.735.658.
- Các Chi đoàn xem kế hoạch đầy đủ tại facebook Đoàn trường (Đoàn thanh niên Ckq).

 
 
 
Tác giả bài viết: vpđ
Nguồn:Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Bình luận ngay