Kế hoạch Hiến máu Tình nguyện đợt 2 năm 2018

Ngày đăng: Thứ tư - 17/10/2018 08:37
           TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM               ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ. KT- KT Q.NAM 
                                  ***
           Số:      /KH-ĐTN                           Quảng Nam, ngày 12 tháng 10 năm 2018
                                                                                                        KẾ HOẠCH
                                                             Tổ chức vận động hiến máu tình nguyện đợt 2, năm 2018
          Căn cứ kế hoạch số 111/KH-BCĐ ngày 29/11/2017 của ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Nam “về việc thực hiện vận động hiến máu tình nguyện năm 2018”; Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức vận động hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:
          I. Mục đích, ý nghĩa:
          - Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp của mỗi người với cộng đồng; Máu là loại thuốc đặc biệt, máu chỉ có thể được hiến tặng từ chính những người trong cùng cộng đồng, dân tộc.
- Tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN về truyền thống, lòng nhân ái “Thương người như thể thương thân”; xem hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp để cứu người và cứu mình và là dịp tập trung kiểm tra sức khỏe thanh niên, xét nghiệm phân loại nhóm máu.
          -  Là hoạt động truyền thống của Đoàn trường được tổ chức hằng năm.
    - Việc tổ chức Hiến máu tình nguyện phải trên tinh thần tự nguyện, tự giác của thanh niên, tình nguyện đăng ký trước khi hiến máu và tình nguyện đăng ký vào ngân hàng máu trong thanh niên, qua đó củng cố ngân hàng máu sống của Đoàn trường.
- Công tác hiến máu tình nguyện phải được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, điều kiện phục vụ.
    II. Đối tượng tham gia:
- Toàn thể đoàn viên là cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên trong toàn trường có đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.
          III. Nội dung:
- Tổ chức tuyên truyền, vận động về phong trào hiến máu tình nguyện và đăng ký tham gia ngân hàng máu sống trong học sinh, sinh viên.
          - Tổ chức hiến máu trong đoàn viên thanh niên, cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên.
- Tuyên dương, khen thưởng tập thể và cá nhân tham gia tốt phong trào hiến máu tình nguyện.
IV. Thời gian, địa điểm:
  1. Thời gian:  Từ 6h30  đến 11 h00,  ngày 25 /10 / 2018 (Thứ 5)
Lực lượng tham dự hiến máu tình nguyện có mặt tại địa điểm tổ chức lúc
6h30 để đảm bảo tốt các điều kiện tổ chức có hiệu quả.
            2. Địa điểm: Thư viện  - trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
V. Tổ chức thực hiện:
1. BCH Đoàn trường:
- Lập kế hoạch phối hợp với Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam và bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.
- Phối hợp Phòng, Khoa, Trung tâm tạo điều kiện để tổ chức tốt nhất cho phong trào hiến máu tình nguyện.
- Chuẩn  bị  địa điểm tổ chức, địa điểm lấy máu (số lượng 200 đơn vị)
- Tuyên truyền, cổ động về hiến máu tình nguyện.
2.  Đối với Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam và bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam:
- Chuẩn bị trang thiết bị y tế, nhân viên kỹ thuật.
- Chuẩn bị chế độ cho người tham gia hiến máu.
3. Liên Chi đoàn, chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cố vấn:
- Tuyên truyền, vận động và tập trung lực lượng tham gia hiến máu.
- Phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra số lượng và báo cáo về VP Đoàn.
          Trên đây là kế hoạch tổ chức vận động hiến máu tình nguyện đợt 2, năm 2018. Ban Thường vụ Đoàn trường kính đề nghị lãnh đạo nhà trường quan tâm tạo điều kiện, các phòng khoa trong nhà trường phối hợp; đề nghị các Liên chi đoàn, chi đoàn triển khai đúng kế hoạch đề ra để mang lại kết quả tốt./.
 
                     TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
                                               Bí thư
 
                                             (Đã Ký)
 
                                           Hồ Kỳ Thọ
Nơi nhận:
- Đảng ủy, BGH;                                                                
- BTV Tỉnh đoàn;
- Hội CTĐ tỉnh Quảng Nam;                                                                            
- Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam;
- Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.;
- Hội CTĐ trường;
- Các Phòng, Khoa, Trung tâm;                                                                                 
- Các Liên chi, chi đoàn, GVCN, GVCV;
- Website trường;
- Lưu VPĐ.                                                                       TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM                   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG CĐ. KT – KT Q.NAM       
                             ***
                                                Quảng Nam, ngày 12 tháng 10 năm 2018
 
                                                  THƯ KÊU GỌI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
 
“Hiến máu cứu người”  là một nghĩa cử cao đẹp của mỗi người đối với cộng đồng, là một việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, là trong những phong trào lớn hiện nay của toàn xã hội. Như Bác Hồ đã nói “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, vì vậy là ĐVTN, HSSV thời đại mới chúng ta không thể thờ ơ trước những vấn đề khó khăn của đất nước. Trong thời gian qua, phong trào “Hiến máu tình nguyện” của trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam đã thu hút đông đảo HSSV nhà trường hưởng ứng và tham gia tích cực đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Đoàn trường nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận nghĩa cử nhân ái của những bạn HS,SV hiến máu tình nguyện đã thể hiện bằng trách nhiệm và tình cảm của mình.
Các bạn học sinh - sinh viên thân mến!
Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp của mỗi người với cộng đồng; Máu là loại thuốc đặc biệt, máu chỉ có thể được hiến tặng từ chính những người trong cùng cộng đồng, dân tộc.
Hiến máu không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể của người hiến máu. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Hiến máu không mất nhiều thời gian và sức lực nhưng rất cần thiết cho cộng đồng.
Vì sức khỏe của cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình, Đoàn trường kêu gọi các bạn HS,SV hãy thể hiện lòng nhân đạo, tinh thần tình nguyện của mình hăng hái hưởng ứng và tham gia phong trào hiến máu cứu người, coi đó là trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng của mỗi chúng ta. Người có đủ điều kiện sức khỏe, hiến máu một lần có thể cứu sống nhiều người bệnh, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình họ và giúp cho ngành Y tế bớt khó khăn về tình trạng thiếu máu khi cần cứu chữa người bệnh bằng truyền máu.
Với những ý nghĩa nhân đạo cao đẹp trên, tính cấp thiết và nhu cầu về máu của các cơ quan sở y tế hiện nay, Đoàn trường tổ chức vận động hiến máu tình nguyện “Ngàn trái tim cùng chung nhịp đập” cho HS,SV , cán bộ giảng viên toàn trường tham gia hưởng ứng.
Thời gian:  06h30 ngày 25/ 10 / 2018 ( Thứ Năm)
Địa điểm: Thư viện - Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam.
Các bạn HSSV đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện theo lớp và nộp danh sách đăng ký tại Văn phòng Đoàn trường trước ngày 24/ 10 / 2018
 
                                                                                 TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
                                                                                                    Bí thư
                    
                                                                                                 (Đã Ký)                                  
                                                                                               Hồ Kỳ Thọ
            TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM                ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ. KT - KT Q.NAM
                             ***
                                            Quảng Nam, ngày 12 tháng 10 năm 2018
 
                         DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
                                Chi Đoàn: ........................................
                                Thời gian hiến máu: 6h30 ngày 25/10/2018(Sáng thứ Năm)
                                Tại Thư viện trường
 
TT HỌ VÀ TÊN NHÓM MÁU LẦN HIẾN MÁU THỨ GHI CHÚ
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
 

Tác giả bài viết: vpđ
Bình luận ngay