Nhằm chào mừng thanh công Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đoàn trường CĐ. Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam xây dựng kế hoạch tổ chức “Giải bóng đá nam học sinh sinh viên chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ...

Tạo môi trường tích cực để rèn luyện nhân cách, năng lực công tác quần chúng và bản lĩnh chính trị cho Học sinh, Sinh viên đồng thời đáp ứng nhu cầu hoạt động xã hội, nhu cầu cống hiến sức trẻ của đông đảo Học sinh, Sinh viên trong dịp xuân về.

Căn cứ Hướng dẫn Số: 133 HD/TWHSV ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018; Số: 18-HD/TWĐTN-TNTH ngày 19 tháng 11năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn triển phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 – 2022. Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường CĐ KT-KT Quảng Nam năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các liên chi đoàn, chi đoàn sinh viên về việc tiến hành xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2019-2020 với các nội dung cơ bản như sau:

Thiết thực tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020; Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020); Ban Thường vụ Đoàn trường phối hợp với Phòng Công tác sinh viên tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Học sinh, sinh viên Việt Nam gồm những nội dung sau:

- Bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên mới có phẩm chất tốt về chính trị, đạo đức, lối sống, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh niên ở cơ sở. - Khơi dậy niềm tự hào đối với các đoàn viên mới được kết nạp; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh trong thanh niên. - Thông qua đợt kết nạp đoàn viên rà soát các cơ sở, nơi chưa có tổ chức Đoàn, để thành lập Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời và hướng dẫn tổ chức Đại hội chi đoàn; có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn.

Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường Cao đẳng KT - KT Quảng Nam năm 2019; Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2020, với các nội dung cụ thể như sau

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; nhằm phát động thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới 2019 - 2020. Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng năm học mới với những nội dung cụ thể như sau

Thực hiện kế hoạch số 72 - KH/ĐTN ngày 03 tháng 9 năm 2019 của BCH đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2022; nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Đoàn trường đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đoàn trường với những nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số: 185-KH/TĐTN-TCKT, ngày 25/7/2016 của BCH Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022; thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, Ban Chấp hành tỉnh Đoàn Quảng Nam; Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam khóa XXIV nhiệm kỳ 2019 – 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TĐTN-VP, ngày 12/02/2019 của BCH Tỉnh đoàn về "Phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019"; Kế hoạch số 33-KH/UBH, ngày 24/4/2019 của Hội LHTN Việt Nam tỉnh về việc "Phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024"; Thực hiện kế hoạch số 108 – KH/TĐTN – ĐKTHTN ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ban chấp hành Tỉnh đoàn về việc “Tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên các dân tộc miền núi năm 2019”.

Thực hiện Kế hoạch số: 18 KH/ HSV ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Tỉnh về việc tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019; BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam xây dựng kế hoạch tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

Tiếp tục xây dựng trường học không có rượu bia, khói thuốc lá, chất kích thích; nâng cao nhận thức về tác hại của có rượu bia, khói thuốc lá, chất kích thích và phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của có rượu bia, khói thuốc lá, chất kích thích cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh – sinh viên trong toàn trường.

Căn cứ kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; Thực hiện kế hoạch 71 /KH-CĐKTKT ngày 08/10/2018 của Hiệu trưởng trường CĐ KT-KT Quảng Nam về tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2018 -2019; Thực hiện công văn số 473- CV/TĐTN-BTG ngày 29 tháng 3 năm 2019 về việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 53 - KH/ĐTN ngày 15 /01/2019 của Ban Thường vụ Đoàn trường về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; Căn cứ Công văn số 54 – CV/ĐTNCA ngày 17/4/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Công an Tỉnh về việc “Mời tham gia Hội thi hùng biện Bác Hồ với Thanh niên”; Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi hùng biện “Bác Hồ với thanh niên” với những nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 1615/KH-UBND, ngày 27/03/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc Tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 tại Quảng Nam; Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TĐTN-BTG, ngày 11/4/2019 của BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc Tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 tại Quảng Nam;

1, 2, 3  Trang sau