Kết nối, hỗ trợ và phát huy sinh viên đạt danh hiệu "sinh viên 5 tốt "sau tuyên dương năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: Thứ năm - 10/09/2020 15:10
Nhằm kết nối, hỗ trợ và phát huy sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương, trong năm học 2019 - 2020, Ban Thường vụ đoàn trường đã triển khai nhiều giải pháp, hoạt động để kết nối, hỗ trợ và phát huy vai trò của sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.
Để kịp thời hỗ trợ, kết nối, phát huy “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương, Ban Thường vụ đoàn trường cùng Tỉnh đoàn đã tổ chức trao học bổng cho “Sinh viên 5 tốt".Trong năm học vừa qua, Đoàn thanh niên cùng nhà trường tích cực phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức cho các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên nhà trường đặc biệt ưu tiên cho các bạn sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được gặp gỡ, trao đổi với các doanh nhân thành đạt và tham quan quy trình hoạt động, sản xuất của đơn vị doanh nghiệp. Đặc biêt,ngày tổ chức ký kết, đoàn trường giới thiệu hai đoàn viên ưu tú được tuyên dương sin viên 5 tốt cấp tỉnh đó là sinh viên: Đặng Quốc Việt (chi đoàn: Điện - Tự động hóa K12) và Nguyễn Hữu Trung (chi đoàn: Xây dựng k12) đến với doanh nghiệp để hai em có cơ hội về việc làm  và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.
Một số hình ảnh lễ ký kết với doanh nghiệp và sinh viên làm việc tại doanh nghiệp:


sinh viên làm việc tại doanh nghiệp

Trong nhiều năm qua danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” luôn là một chứng nhận xác đáng cho mỗi bạn sinh viên trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như sau khi tốt nghiệp. Đó không chỉ là tiêu chí để sinh viên phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện bản thân phát triển toàn diện, nhanh chóng hội nhập với sự phát triển của đất nước trong thời đại mới mà còn là thương hiệu khẳng định về nhân lực chất lượng cao trước doanh nghiệp và xã hội.
Bình luận ngay