BCH Đoàn trường tổ chức hội nghị góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2020 - 2022 và văn kiện Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày đăng: Thứ tư - 06/05/2020 16:04
Sáng 06/5, Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Chi bộ Công tác Sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2022 và văn kiện Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có 15 đồng chí BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 – 2022.

 
Tại hội nghị, các đồng chí BCH đoàn trường đã tiến hành thảo luận, phân tích đóng góp 9 ý kiến bổ sung vào dự thảo văn kiện Đại hội Chi bộ CTSV và 22 ý kiện vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ nhà trường. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với kết cấu, nội dung của báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Một vài ý kiến đề nghị điều chỉnh chủ đề Đại hội ngắn gọn, xúc tích, thể hiện tính định hướng chính trị, tư tưởng, biểu thị quyết tâm, khẩu hiệu hành động, dễ nhớ, dễ hiểu để thuận lợi trong tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.


 
Một số ý kiến đề nghị rà soát, điều chỉnh một số chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 mang tính phấn đấu cao, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của nhà trường… Bên cạnh đó, các đồng chí cũng quan tâm đến vấn đề dịch bệnh ảnh hưởng đến tình hình lịch học, chương trình học và tham gia các hoạt động của BCH đoàn trường.
Kết luận hội nghị, Bí thư đoàn trường Trịnh Văn Nguyên trân trọng cảm ơn các đồng chí BCH dự hội nghị đã nghiên cứu và phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng một cách trách nhiệm, tâm huyết, phong phú, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội Chi bộ CTSV và văn kiện Đại hội đảng bộ nhà trường.

 Bình luận ngay