Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam hợp tác đào tạo và tuyển dụng với doanh nghiệp; Giới thiệu việc làm cho Học sinh - sinh viên

Ngày đăng: Thứ hai - 22/06/2020 11:13
Theo đó, Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam có trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm cung cấp, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng việc làm của Công ty CP Tập đoàn Tân Long. Công ty sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên nhà trường tham quan, học tập, thực tập và được tuyển dụng vào làm việc tại đơn vị.
 
Trước đó, đã có nhiều đơn vị, doanh nghiệp thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam như Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty Green Feed, Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước, Công ty TNHH CJ Vina Agri, Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu, Công ty Thái Việt…Bình luận ngay