BCH Đoàn trường tổ chức lớp tập huấn chuyên đề nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập cho cán bộ đoàn viên, thanh niên

Ngày đăng: Chủ nhật - 07/06/2020 17:51

Sáng nay 06/6/2020 Ban chấp hành đoàn trường tổ chức tập huấn chuyên đề nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập cho cán bộ đoàn viên, thanh niên năm 2020. Lớp tập huấn có 48 cán bộ đoàn viên, thanh niên đến từ BCH Đoàn trường, BCH Liên chi đoàn, chi đoàn. Tham gia lớp tập huấn các cán bộ đoàn viên, thanh niên nhà trường được báo cáo viên báo cáo với các nội dung cụ thể:
 


1. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế.
 


 

2. Tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, về sự chủ động và tích cực tham gia các thể chế đa phương, góp phần định hình luật chơi, xây dựng trật tự chính trị và thế giới công bằng dân chủ, ngăn ngừa chiến tranh, xung đột, củng cố hòa bình, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi.
 


3. Tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, về hợp tác song phương, đa phương của Việt Nam trong các lĩnh vực này với các nước, các tổ chức quốc tế, về sự tích cực và chủ động của Việt Nam trong việc mở rộng tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế lớn, góp phần tăng cường vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua đảm nhận các vị trí điều hành trong các tổ chức quốc tế lớn và chuyên ngành.
Kết thúc chuyên đề các bạn cán bộ đoàn viên thanh niên được viết bài thu hoạch để làm căn cứ đánh giá chất lượng cán bộ đoàn viên cuối năm của đoàn trường.
 
 

Bình luận ngay